«Hi ha un llibre obert sempre per a tots els ulls: la naturalesa»

(Jean-Jacques Rousseau)